Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Notarialne poświadczenie podpisu

Notariusz oprócz sporządzania szeregu różnych aktów prawnych, może dokonywać także poświadczania podpisów swoich klientów. W praktyce będzie to miało znaczenie szczególnie wtedy, gdy przepisy ustawowe przewidują konieczność takiej formy składania oświadczeń woli – np. podczas sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub w części.

Notarialne poświadczenie podpisu

Tak naprawdę omawiana forma jest potrzebna także dla pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych (spółek, spółdzielni).

 

 

 


Podpis notarialnie poświadczony to nic innego jak stwierdzenie odpowiednią wzmianką przez notariusza na podpisywanym dokumencie, iż nasz podpis jest prawdziwy. W praktyce następuje to w momencie składania naszej sygnatury w obecności prawnika. Aby skorzystać z pomocy notariusza w omawianym zakresie, pamiętajmy nie tylko o umówieniu się z nim na konkretny dzień i godzinę, ale także o zabraniu właściwych dokumentów do kancelarii. Potrzebny nam będzie dokument potwierdzający naszą tożsamość – dowód osobisty lub paszport.

 


Każde poświadczenie własnoręczności podpisu dokonane przez notariuszem zawiera:

 

 

  • datę i miejsce jego sporządzenia,
  • oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza,
  • godzinę i minutę poświadczenia (tylko na wniosek klienta).


Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu. Warto także wiedzieć, że potwierdzenie przez notariusza własnoręczności podpisu nie nadaje dokumentom prywatnym mocy dokumentu urzędowego – taka moc wynika wyłącznie z przybrania przez dokument formy aktu notarialnego. Na skutek poświadczenia własnoręczności charakter urzędowy zostaje nadany tylko podpisowi na dokumencie, który w pozostałym zakresie zachowuje charakter prywatny. W konsekwencji przysługuje mu domniemanie autentyczności, ale nie korzysta on z właściwego dokumentom urzędowym (publicznym) domniemania wiarogodności.

 

 

Każda czynność notarialna podlega należytej opłacie, tak też jest w przypadku dokonywania poświadczenia podpisu. Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie notarialnej w wysokości:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% VAT,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł + 23% VAT.

Na zakończenie warto dodać, że zgodnie z treścią art. 101 Prawa o notariacie - Minister Sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organy samorządu terytorialnego i banki mające swoją siedzibę w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariusza. Tym samym, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni:

  • wójt (burmistrz, prezydent miasta):

-    na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
-    na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;

  • banki - na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków.


 


Wasze komentarze Napisz swój komentarz

roman: poprawa bezpieczeństwa transakcji. Obecnie pierw podpis a potem BANK ..a powinno być pierw BANK ,pobranie dowodu wpłaty za co i na czyje konto , i do notariusza. łatwiej udowodnić że się wpłaciło niż nie.
2016-06-07 08:33:39
mirek: UWAGA!!!! Notariusze pobierają opłatę od KAŻDEGO EGZEMPLARZA UMOWY jeżeli to na niej widnieją podpisy do potwierdzenia. Jeżeli mamy do zatwierdzenia umowę na 20.000 to za każdy egzemplarz zapłacimy po ok. 190zł. Należy rozważyć czy jeden egzemplarz nie byłby wystarczający.
2015-07-28 12:02:32
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.