Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Składki zdrowotne rolników w 2014 r.

W wyroku z dnia 26 października 2010 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wskazany przepis ustawy określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów.

Składki zdrowotne rolników w 2014 r.

Na skutek wyroku TK, w dniu 1 lutego 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. poz. 123), której przepisy określiły nową wysokość i nowy sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników. Wskazane zasady również były przyjęte w 2013 r., na skutek nowelizacji ww. ustawy ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. poz. 1523).

R E K L A M A

W piątek Sejm przedłużył obowiązywanie składki zdrowotnej rolników na 2014 r. Uchwalona ustawa określa analogiczne rozwiązania w zakresie wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników również na rok 2014. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 289 posłów, 156 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

 

Przyjęto, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni:
1) poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS);
2) od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę opłaca rolnik, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.


Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej opłaca rolnik prowadzący taką działalność.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacana przez rolników do KRUS w okresach kwartalnych – w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

 

Kwoty przekazywane przez KRUS do Narodowego Funduszu Zdrowia – w zakresie przewyższającym wysokość składek opłaconych przez rolników, będą finansowane z budżetu państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.
 


® 2011 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.