Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Drobni przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS

Każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą na pewno ucieszą plany obniżenia obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna wysokość składek płaconych przez przedsiębiorcę na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynosi w skali roku 10 503,36 zł. Ministerstwo Rozwoju planuje jednak nowe rozwiązania, na których skorzystają mikroprzedsiębiorcy. Wszystko za sprawą projektu "Mała firma - mały ZUS". Czy pomysł ten faktycznie ma szansę wejść w życie i kiedy to nastąpi?

Drobni przedsiębiorcy zapłacą niższy ZUS

Obniżenie składek ZUS nie dla wszystkich

 

Niższe składki ZUS mają wynikać z procedowanej właśnie ustawy o tzw. małej działalności gospodarczej, a właściwie z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta obejmie przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia rocznego, to jest kwoty ok. 60 tys. zł rocznie lub 5 tys. zł miesięcznie. Podstawa wymiaru składek będzie proporcjonalna do przychodu tak, aby w momencie osiągnięcia progu równała się ona obecnej, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Spowoduje to zatem zmniejszenie obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. Ustawa ta wiąże się z pakietem "100 zmian dla firm".

 

Obliczanie podstawy wymiaru składki

 

Podstawę wymiaru składek dla danej wysokości przychodu przedsiębiorca będzie mógł ustalić na podstawie rozporządzenia wydawanego przez Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie ono rokrocznie aktualizowane odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. Rozporządzenie zawierać będzie przedziały przychodu wraz z właściwą dla nich podstawą wymiaru. Projektodawcy wskazują, że proponowana rozpiętość przedziału na poziomie 200 zł pozwoli na obniżenie skłonności do zaniżania przychodu w celu uniknięcia dodatkowego obciążenia, a jednocześnie pozwoli na ustalenie dla każdego przedziału składek w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych. Zastosowanie przychodu jako wartości, od której zależna jest podstawa wymiaru, ma wynikać z chęci objęcia rozwiązaniem także tych przedsiębiorców, którzy nie obliczają dochodu i rozliczają się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto przychód jest także wykorzystywany przy ustalaniu podstawy wymiaru dla ubezpieczonych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

 

Kto skorzysta?

 

Szacuje się, że z pomysłu skorzysta około ok. 325 tysięcy firm, z których ok. 187 tysięcy nie może obecnie skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Rozwiązanie to ma również stanowić sposób na walkę z tzw. szarą strefą. Wielu przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące, po tym okresie przechodzi do szarej strefy, z uwagi na wysokie obciążenie kosztami ich działalności. Dlatego to rozwiązanie powstaje przede wszystkim z myślą o tych firmach, które działają na rynku ponad dwa lata i upłynął dla nich okres preferencyjnych składek ZUS. Projektowane rozwiązania prawne nie będą zatem uzależniać niższych składek ZUS od czasu prowadzenia działalności gospodarczej. Z przywileju tego będą mogły korzystać także firmy, które od lat działają na rynku. Prognozuje się, że dzięki temu rozwiązaniu wielu przedsiębiorców wyjdzie z tzw. szarej strefy, a obniżone składki ZUS wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową.

 

 

Etap prac legislacyjnych

 

Projekt ma niebawem trafić pod obrady parlamentu. Projektodawcy szacują, że prace nad ustawą zakończą się do końca 2017 roku, a uprawnieni przedsiębiorcy będą płacić obniżone składki od 1 stycznia 2019 roku.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z uzasadnieniem.


® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.