Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Szybkie pożyczki od państwa na naprawę małych i średnich firm

Zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego umożliwią udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na przebudowę oraz modernizację małych i średnich przedsiębiorstw, ale bez obowiązku zatwierdzania takiej pomocy przez Komisję Europejską.

Szybkie pożyczki od państwa na naprawę małych i średnich firm

Szybsze udzielanie pomocy przedsiębiorcom

 

Zakładana nowelizacja ustaw Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwi udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw – bez dokonywania jej indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. Jak wskazują projektodawcy, oznacza to, że zostanie wyeliminowana konieczność każdorazowego oczekiwania na decyzję KE przed wsparciem przedsiębiorcy pomocą z zasobów państwowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W praktyce uniemożliwia to przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych. Na skutek zmian  polskie organy sądowe i administracyjne będą oceniać, czy udzielenie pomocy publicznej jest dozwolone.

 

„Program pomocowy przewidujący udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”

 

Znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego odnoszą się do „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”. Program obejmuje rozwiązania, które mają znaleźć się w rozporządzeniu wydanym przez ministra rozwoju i finansów na podstawie zawartego w projekcie ustawy upoważnienia. Wydanie rozporządzenia umożliwi udzielanie pomocy na restrukturyzację, a także na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, przede wszystkim w formie pożyczki – bez długotrwałej procedury notyfikacyjnej, która znacznie ogranicza skuteczność udzielania wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji. O tzw. pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będą mogli ubiegać się tylko przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

 

 

Zmiany w KPA

 

Jednocześnie przewidziano zmianę w Kodeksie postępowania administracyjnego, dotyczącą ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej stanowiącej pomoc publiczną, tak aby ułatwić jej udzielanie i zapewnić spójność obu ustaw: Prawa restrukturyzacyjnego z Kodeksem postępowania administracyjnego.


Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Podstawa prawna:
Projekt  ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wraz z uzasadnieniem.


® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.