Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Podwyżki dla pracowników w 2018 roku

Nowy rok przywitał nas podwyżką wynagrodzenia. Wzrost płacy minimalnej, a także minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, ucieszył zapewne wielu pracowników. W nowym roku płaca minimalna wzrosła bowiem o 5%.

Podwyżki dla pracowników w 2018 roku

Płaca minimalna w 2018 roku

 

Płaca minimalna wyniesie teraz 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w 2017 roku. Z początkiem roku wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. To kolejna znacząca podwyżka, jaką obserwujemy w ostatnich dwóch latach. W 2017 roku rząd podniósł płacę minimalną z 1850 do 2000 złotych. Od początku 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę zostaną objęci kolejną, tym razem pięcioprocentową podwyżką. W efekcie płaca minimalna wzrośnie o 100 złotych – z obecnych 2000 do 2100 złotych.


Skąd wynika taka podwyżka?

 

W czerwcu rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 złotych – do 2080 zł, a  minimalna stawka godzinowa została podniesiona z 13 do 13,50 zł. Uwzględniając przebieg negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, resort pracy ostatecznie zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia z 2000 do 2100 zł. Związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych proponowali wzrost do ok. 2220 zł. Przedstawiciele pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego chcieli, aby płaca minimalna wzrosła jedynie o wskaźnik ustawowy  i wynosiła 2050 zł. Można zatem stwierdzić, że obecna wysokość płacy minimalnej stanowi kompromis pomiędzy żądaniem związków zawodowych, a możliwościami finansowymi pracodawców.

 

 

Prawo do minimalnego wynagrodzenia a kryterium stażu pracy

 

Ważna zmiana, obowiązująca od stycznia 2017 roku, dotyczy także przysługującego minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy. Polega ona na tym, że wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają zapewnioną płacę minimalną na jednakowym poziomie. Przed zmianą pracownicy przez pierwszy rok pracy mogli otrzymywać co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia, obecnie – co najmniej pełną jego wysokość.

 

Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

 

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 13 zł brutto. Od stycznia 2018 roku wzrosła do poziomu 13,70 zł.


Wzrost innych świadczeń pracowniczych

 

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.


Płaca minimalna obowiązkiem pracodawcy

 

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 


Data: 03.01.2018 10:16
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: wynagrodzenie za pracę 2018, płaca minimalna w 2018 roku, minimalna stawka godzinowa za pracę w 2018 roku, umowa cywilnoprawna, prawo pracy, pracownik, pracodawca
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.