Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Rząd wesprze społeczeństwo obywatelskie?

Przyjęta przez Radę Ministrów uchwała w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO zakłada wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym.

Rząd wesprze społeczeństwo obywatelskie?

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, przedłożoną przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Zgodnie z założeniami, wzmocnienie instytucjonalne organizacji społeczeństwa obywatelskiego będzie prowadzić do rozwoju sektora obywatelskiego, w tym do podniesienia jakości działania organizacji, ich efektywnego zaangażowania w życie publiczne, zwiększenia funkcji kontrolnych oraz eksperckich.  Wskazano również, że badacze i praktycy sektora obywatelskiego w Polsce od dawna wskazują, że istotnym brakiem istniejącego systemu wspierania organizacji obywatelskich w ramach zlecania zadań publicznych jest uzależnienie organizacji od dostępnych programów i grantów publicznych.

 

 

Założenia programu

 

Założeniem programu jest wsparcie budowy silnego i sprawnego sektora obywatelskiego, który zachowując swoją różnorodność i niezależność będzie równocześnie realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych instytucji władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej. Program zakłada:

 • wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 • wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 • poprawę stabilności finansowej organizacji obywatelskich;
 • zwiększenie udziału organizacji obywatelskich w realizacji programów międzynarodowych;
 • wzmocnienie organizacji, które dotychczas z uwagi na profil lub specyfikę działalności miały ograniczone możliwości korzystania ze wsparcia publicznego (np. organizacje strażnicze i rzecznicze, think tanki, media obywatelskie, itp.).


 

Realizacja programu

 

Program będzie realizowany w ramach 6 priorytetów:

 • zrównoważony rozwój organizacyjny;
 • wsparcie kapitałów żelaznych;
 • rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
 • rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
 • wsparcie doraźne – mikrodotacje;
 • pomoc techniczna.

W ramach priorytetów 1-5 przewidziano realizacje otwartych konkursów dotacyjnych, dzięki którym organizacje obywatelskie uzyskają wsparcie na rozwój instytucjonalny w powiązaniu z realizacją działalności programowej.

 

Zdaniem rządu, ważnym elementem programu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji ubiegających się o duże granty międzynarodowe, dzięki czemu polskie organizacje obywatelskie i ich doświadczenia np. w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej będą bardziej dostrzegalne na świecie.

 

Podsumowanie

 

Silne społeczeństwo obywatelskie jest nieodzownym elementem ustroju demokratycznego, jakże ważnym dla jego prawidłowego funkcjonowania. Obserwując ostatnie wydarzenia polityczne i społeczne, narastające protesty i coraz większy udział w nich organizacji pozarządowych, a także reakcję władzy na wyrażany przez polskie społeczeństwo sprzeciw pojawia się wątpliwość, czy faktycznie intencją rządu jest wspieranie polskiego społeczeństwa obywatelskiego czy jedynie finansowanie tych organizacji, które według władz na to zasługują. Jak zawsze w takim sytuacjach, czas pokaże.   
 


Data: 25.07.2018 19:31
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo, Ludzie, Po pracy
Słowa kluczowe: protesty społeczne, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Założenia programu, Realizacja programu, Społeczeństwo Obywatelskie w Polsce
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.