SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Nowe przepisy wprowadzają zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach

Już niebawem służbę zdrowia czekać ma rewolucja. Nowe przepisy przyjęte przez rząd wprowadzają zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) oraz rewolucjonizują zasady przyjmowania pacjentów na SOR.

Nowe przepisy wprowadzają zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach

Zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

 

Nowe przepisy zakładają zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Po zmianach szpitale ogólnopolskie (np. szpitale kliniczne) będą mogły udzielać świadczeń NiŚOZ, jeśli mają szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy.

 

Zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach

 

Wprowadzono jednolite zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach.   Określanie stanu zagrożenia życia i zdrowia odbywać się będzie w oparciu o jednakowe, jasno sprecyzowane kryteria. Zwiększy to bezpieczeństwo pacjenta, a jednocześnie poprawi komfort pracy personelu medycznego. Dodatkowo utworzony zostanie system informatyczny usprawniający pracę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (TOPSOR), który zapewni łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania dla pacjenta, a także pozwoli na zapewnienie wyższej jakości danych dotyczących funkcjonowania SOR-ów bez obciążania personelu dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

 

 

 

Ostre i tępe dyżury w szpitalach

 

Kolejnym rozwiązaniem, które ma usprawnić działanie SOR-ów, będą tzw. ostre i tępe dyżury. W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu. Szpital pełniący dyżur ostry będzie miał zwiększoną liczbę personelu, natomiast podczas tzw. tępego dyżuru będzie dysponował tylko wymaganą przez przepisy obsadą. Dyspozytornie ratownictwa medycznego, posiadające informacje o obsadach, będą kierowały karetki do szpitali, w których funkcjonować będą dyżury ostre. Wprowadzenie zmian w zakresie dyżurowania będzie odbywać się na wniosek samych szpitali, a za koordynację i ustalanie harmonogramów będzie odpowiadać wojewoda w porozumieniu z dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Informacje te będą także dostępne dla pacjentów w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wejście w życie zmian

 

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
 

Źródło:
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, oficjalna strona Prezesa RM.
 


Data: 11.02.2019 13:54
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: SOR, przyjęcie pacjentów na SOR, szpital, oddział ratunkowy szpitala, Zasady segregacji medycznej pacjentów w SOR-ach, Ostre i tępe dyżury w szpitalach, prawo medyczne
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.