SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Wyroby tytoniowe i ich producenci pod specjalnym nadzorem

Nowe prawo zakłada istotne zmiany w nadzorze nad wyrobami tytoniowymi i ich producentami. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Wyroby tytoniowe i ich producenci pod specjalnym nadzorem

Niepowtarzalny identyfikator każdego producenta i importera wyrobów tytoniowych

 

Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie czy pochodzą one z legalnego źródła. Celem tych przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy 2014/40/UE (chodzi o konieczność umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego śledzenie paczek wyrobów tytoniowych oraz określenie szczegółowych warunków dotyczących norm technicznych zabezpieczenia, pozwalających na weryfikację legalnego źródła ich pochodzenia).

 

 

 

Prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie miała prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji (obecnie są one pobierane przez producentów, czyli przez podmioty kontrolowane, co rodzi wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nich norm jakościowych). Po zmianach próbki będą pobierane jedynie przez 6 państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy mają w swojej właściwości miejscowej przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją papierosów (chodzi o stacje w powiatach: augustowskim, grójeckim, poddębickim, poznańskim, radomskim oraz dla miasta Kraków). Celem tego rozwiązania jest ciągła weryfikacja maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym.


Zasady komunikacji i współpracy Inspektora ds. Substancji Chemicznych z organami państw trzecich

 

Dostosowano polskie przepisy do regulacji unijnych przez uszczegółowienie zadań realizowanych przez Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Uregulowano sposób komunikacji i współpracy Inspektora ds. Substancji Chemicznych z organami państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), organami państw członkowskich UE oraz instytucjami unijnymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Inspektor będzie mógł przekazywać informacje (wskazane w ustawie) podmiotom zagranicznym drogą elektroniczną (bez stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego).

 

Wejście w życie nowych przepisów


Ustawa została skierowana do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Źródło
projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, oficjalna strona Prezesa RM.
 


® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.