Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Sekurytyzacja pod nadzorem KNF

Zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym mają na celu realizację rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych ram prawnych dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych podstaw dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji.

Sekurytyzacja pod nadzorem KNF

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

 

Nowelizacja ustawy zawiera przepisy wprowadzające mechanizmy prawne, mające zapewni wykonanie unijnego rozporządzenia. Skuteczne wykonywanie rozporządzenia unijnego zapewni m.in.:

  • wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako organu właściwego do nadzorowania wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami procesów sekurytyzacji;
  • przyznanie KNF uprawnienia do przeprowadzania kontroli w podmiotach zobowiązanych do przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz nakładania sankcji  administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w tym rozporządzeniu;
  • przyznanie KNF  uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o nałożeniu sankcji administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w  rozporządzeniu.

 

 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji

 

Wprowadzone zmiany powinny przyczynić się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa dla podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, a także dla inwestorów nabywających papiery wartościowe emitowane w takim procesie. Jednocześnie określenie zasad działania i monitorowania tego rynku ma przyczynić się do poprawy jego efektywności, a tym samym – w  perspektywie długoterminowej – może zapewnić przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości inwestycyjne ze względu na dostępność alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału.

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło:
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, oficjalna strona Prezesa RM.
 


Data: 16.02.2019 10:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo, Zarządzanie
Słowa kluczowe: KNF, nadzór nad bankami, bankowość, system bankowy w Polsce, Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.