Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Idą zmiany w opłatach za reklamowania napojów alkoholowych

Opłata za reklamowanie napojów alkoholowych, potocznie nazywana podatkiem piwnym, stanowi daninę płaconą przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych. Projektowane przepisy zmieniają zasadę jej wnoszenia.

Idą zmiany w opłatach za reklamowania napojów alkoholowych

Opłata za reklamowanie napojów alkoholowych

 

Opłata ta obejmuje reklamę wszystkich napojów alkoholowych, a więc nie tylko alkoholi mocnych ale również „zwykłego” piwa. Podatek ten od lat budzi kontrowersje w zakresie jego podmiotowego obowiązywania. Wydawać by się mogło, że zobowiązanym do jego zapłaty są wyłącznie podmioty, które faktycznie „reklamują” alkohol. Tym czasem wolą ustawodawcy było opodatkowanie każdego, kto publicznie rozpowszechnia znaki towarowe napojów alkoholowych lub symbole graficzne z nimi związane, a także nazwy i symbole graficzne przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniące się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Oznacza to, że podatek ten zapłacą np. właściciele pubu, w którym podaje się piwo w kuflach z logo producenta napoju alkoholowego albo przy użyciu podkładek zawierających wspomniane logo.

 

Wysokość podatku piwnego

 

Opłata wynosi 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Wpływa ona na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, utworzony przez ministra sportu i turystyki. Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest, przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych, do właściwych urzędów skarbowych.

 

 

 

Zasady wnoszenia podatku piwnego po zmianach

 

Jak wyżej pokazano, w obecnym stanie prawnym inny podmiot otrzymuje opłatę (minister sportu i turystyki), a inny deklarację z nią związaną (naczelnik urzędu skarbowego), co negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty. W praktyce podmioty reklamujące napoje alkoholowe najpierw wysyłają deklarację do urzędu skarbowego (do 20 dnia danego miesiąca), a następnie wnoszą opłatę na rachunek Funduszu (do końca danego miesiąca). Z jednej strony oznacza to utrudnienie dla tych podmiotów, z drugiej – urzędy skarbowe nie mogą skutecznie kontrolować wpłat. Po zmianach opłata będzie wnoszona w ślad za przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Oznacza to, że opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych trzeba będzie wnosić bezpośrednio na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Wpływy z tej opłaty będą przekazywane przez naczelników urzędów skarbowych na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Ponadto możliwe będzie dołączenie deklaracji  DRA-1 do platformy www.e-deklaracje.gov.pl, którą obsługują urzędy skarbowe, a także przekazywanie jej przez Internet (zamiast ręcznego  wypełniania i dostarczania do urzędu skarbowego).

 

Wejście w życie zmian w podatku piwnym

 

Nowe regulacje powinny obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.


Podstawa prawna:
projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 


® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.