Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Reformacja czy deformacja? Kolejna odsłona zmian w polskim sądownictwie

Najnowsza nowelizacja procedury cywilnej zakłada utworzenie specjalistycznych sądów rozpoznających sprawy własności intelektualnej.

Reformacja czy deformacja? Kolejna odsłona zmian w polskim sądownictwie

Stworzenie specjalistycznych sądów ds. ochrony własności intelektualnej

 

Uchwalona 13 lutego ustawa nowelizacyjna  wprowadza  w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) zmiany dotyczące postępowania sądowego w sprawach własności intelektualnej. Przewiduje ona przewiduje stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji.

  

Określenie spraw własności intelektualnej

 

Ustawa wprowadza określenie spraw własności intelektualnej, przewidując, iż sprawami takimi jest postępowanie w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. 

 

 

 

Sądy ds. ochrony własności intelektualnej 

 

Sądami ds. ochrony własności intelektualnej  będą specjalne wydziały, które powstaną w czterech sądach okręgowych i dwóch sądach apelacyjnych.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 


Data: 11.03.2020 07:00
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: Stworzenie specjalistycznych sądów ds. ochrony własności intelektualnej, Określenie spraw własności intelektualnej, kpc, Kodeks postępowania cywilnego
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.