Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Korzystałeś z programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie? Możesz liczyć na dodatkową pomoc państwa

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wdrożono zmiany w programie „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”, których celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Korzystałeś z programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie?  Możesz liczyć na dodatkową pomoc państwa

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”

 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach którego oferowane są nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Program skierowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, wakacje kredytowe i karencja w spłacie

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadziło zmiany, dzięki którym przedsiębiorcy mogą liczyć na lepsze warunki spłaty zobowiązań.  Wspomniane zmiany związane są z przeciwdziałaniem skutkom COVID19. Ingerencja państwa wydaje się konieczna, bowiem od początku działania programu, z jego środków  powstało ponad 4,5 tys. firm.  Teraz, w związku z zaistniałą sytuacją, borykają się  one z poważnymi skutkami pandemii. Co ważne, wszystkie te zmiany obowiązują od 1 marca 2020 r.


Ułatwienia w spłacie kredytu

 

Ułatwienia dla pożyczkobiorców obejmują możliwość:

  • zawieszenia spłaty do 6 miesięcy,
  • wydłużenia karencji o maksymalnie pół roku, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
  • obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy
  • wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy


Rezygnacja z kar umownych obieranych przez przedsiębiorców

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy albo do likwidacji miejsca pracy, pośrednik finansowy może zrezygnować z kar umownych, wynikających z założeń programu. Wśród ułatwień znalazła się także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy – wcześniej program nie dopuszczał takiego rozwiązania.

 

 

 

 

Wydłużony termin rozliczenia pożyczki

 

Pożyczkobiorcy będą mogli również wydłużyć termin rozliczenia pożyczki, a także zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

 

Jak skorzystać z preferencyjnych rozwiązań programu  „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”? 

 

Z preferencyjnych rozwiązań mogą skorzystać pożyczkobiorcy, którzy już odczuwają lub są narażeni na negatywne skutki związane z COVID-19. Zmiany warunków zawartych umów będą mogły nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy. Aby móc z nich skorzystać, powinien on skontaktować się z instytucją finansującą, z którą podpisał umowę pożyczkową. We wniosku powinno się znaleźć uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację firmy. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi. Ich lista jest dostępna na stronie: wsparciewstarcie.bgk.pl 

 


Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 


® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.