Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Zmiany w obowiązkach pracodawcy związane z COVID-19

W związku z trwającym stanem epidemii, zmiany uległy niektóre przepisy dotyczące obowiązków pracodawcy względem pracownika.

Zmiany w obowiązkach pracodawcy związane z COVID-19

Badania wstępne i kontrolne przy braku dostępu do lekarza medycyny pracy

 

W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

Badania okresowe zawieszone

 

Na czas trwania epidemii zawieszono obowiązek przeprowadzania badań okresowych. W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca br.) ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

 

Szkolenia BHP

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.


 

 

 

 

Zmiany objęły także szkolenia okresowe w dziedzinie BHP. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii


 

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 


Data: 18.05.2020 15:29
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: Badania wstępne i kontrolne pracownika, brak dostępu do lekarza medycyny pracy, Badania okresowe zawieszone, Szkolenia BHP dla pracowników, pracownik, pracodawca
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.