Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Prezydencka nowelizacja ustawy aborcyjnej drastycznie zaostrza prawo kobiety do usunięcia ciąży

Ustawa, którą proponuje Prezydent nie rozwiąże sporu o aborcję. To co nazywa się nowym kompromisem jest jedynie grą na czas, mającą zmylić protestujących od wielu dni na polskich ulicach. Wprowadzenie przesłanki wad letalnych w efekcie zaostrzy obowiązujące prawo aborcyjne, zmuszając kobiety do rodzenia ciężko chorych, obarczonych nieuleczalnymi wadami genetycznymi dzieci.

Prezydencka nowelizacja ustawy aborcyjnej drastycznie zaostrza prawo kobiety do usunięcia ciąży

 

Kobiety będą musiały urodzić ciężko chore dzieci


Jeżeli prezydencki projekt wejdzie w życie, usunięcie ciąży będzie w wielu przypadkach niemożliwe. Kobiety, które dowiedzą się o ciężkim uszkodzeniu płodu bądź nieuleczalnej chorobie będą musiały donosić ciąże.  W szczególności nie będzie dopuszczalne usunięcie ciąży w przypadku stwierdzenia takich wad płodu, jak np. Zespół Pallistera-Hall, Zespół Rubinsteina-Taybiego, Zespół Downa, Zespół Turnera, Holoprozencefalia czy Cyklopia. 

 

Tak zwany kompromis aborcyjny w świetle prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży   

 

Propozycja przedstawiona przez Prezydenta z pewnością nie jest kompromisem aborcyjnym. Zaostrza ona – względem dotychczasowych przepisów – warunki dopuszczalności przerywania ciąży, zmuszając kobiety do donoszenia ciąży i porodu, nawet w sytuacji gdy badania prenatalne wykazały ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

 

 

 

 

Zgodnie z proponowanych art. 4a pkt 2a, ciąże można terminować, jeżeli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne.

 

Powyższe oznacza, że możliwość aborcji istnieje tylko w sytuacji, gdy dziecko urodzi się martwe albo wtedy, gdy umrze natychmiast po porodzie.

 

Kara więzienia za aborcję sprzeczną z ustawą

 

Nowe przepisy wykluczą natomiast dopuszczalność przerywania ciąży w sytuacji, gdy badania prenatalne  wykażą ciężko chorobę bądź upośledzenie płodu, także w stopniu uniemożliwiającym jego samodzielną egzystencję. Wówczas usunięcie takiej ciąży podlegać będzie regulacji Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 152   § 1 i 2 KK, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

 


Podstawa prawna:
Art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2020.1444).
Art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży(Dz.U.1993.17.78 ).

 


® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.