Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Nowe zasady noszenia maseczek już obowiązują

Od soboty 27 lutego obowiązują nowe zasady zasłaniania ust i nosa. Zakazane jest stosowanie przyłbic, szalików, kominów, itp.

Nowe zasady noszenia maseczek już obowiązują

Obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką

 

Obowiązek noszenia maseczek nie został rozszerzony na specjalistyczne maseczki chirurgiczne czy maseczki z filtrami. Oznacza to, że dozwolone będzie zasłanianie ust i nosa dowolną maseczką, także bawełnianą, którą stosowaliśmy dotychczas. Maseczki specjalistyczne są jedynie miękką rekomendacją. Zakazane jest natomiast używanie innych niż maseczka środków zasłaniania nosa i ust.

 

 

 

Gdzie należy nosić maseczkę?

 

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe jest m.in.:
 

 •     na drogach i placach,
 •     na terenie cmentarzy,
 •     promenad,
 •     bulwarów,
 •     miejsc postoju pojazdów
 •     parkingów leśnych,
 •     na a terenie nieruchomości wspólnych (np. klatki schodowe, windy);
 •     w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (np. urzędy, lotniska, szkoły, poczty, porty, restauracje);
 •     w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych ina targowiskach (straganach)
 •     w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 •  

 

Gdzie nie trzeba nosić maseczki?

 

Maseczki nie trzeba nosić w obrębie:
 

 •     parku,
 •     zieleńca,
 •     ogrodu botanicznego,
 •     ogrodu zabytkowego,
 •     rodzinnego ogródka działkowego
 •     plaży. 


Data: 27.02.2021 19:54
Autor/Źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: koronawirus, covid, Obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką, Gdzie należy nosić maseczkę, gdzie nie trzeba nosić maseczki
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.