Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Adwokaci chcą więcej swobody w wykonywaniu zawodu

Większość uczestników sondażu przeprowadzonego wśród adwokatów i aplikantów opowiedziała się za umożliwieniem pracy na etacie, korzystania z reklamy i prowadzenia kancelarii w formie spółek kapitałowych.

Adwokaci chcą więcej swobody w wykonywaniu zawodu

Ankieta z pytaniami dotyczącymi długofalowej strategii działania i przyszłości palestry opracowana wiosną 2015 r. przez zespół Naczelnej Rady Adwokackiej pod kierunkiem Macieja Gutowskiego, dziekana wielkopolskich adwokatów, przeprowadzona została drogą elektroniczną najpierw w tamtejszej izbie.

 

Po pewnych perturbacjach NRA zezwoliła na przeprowadzenie jej we wszystkich.

Współautor internetowej wersji ankiety i jej administrator adwokat Jerzy Marcin Majewski zamieścił jej wyniki na swojej stronie internetowej.

 

W badaniu wzięło udział 8 622 osób, w tym 5 875 adwokatów i 2 747 aplikantów adwokackich, co oznacza, że na ankietę odpowiedziała prawie połowa adwokatów i ok. 15 proc. wszystkich aplikantów Jej wyniki można więc uznać za reprezentatywne dla środowiska.

 

Prawie co trzeci uczestnik badania opinii (29 proc.), ma od roku do 3 trzech lat stażu zawodowego, a blisko dwie trzecie to adwokaci wykonujący zawód nie dłużej niż pięć lat, czyli ci, którzy weszli do korporacji już po jej otwarciu ustawą lex Gosiewski z 2005 r. Kolejne 16 proc. to aplikanci. Adwokaci prowadzący własne kancelarie stanowili 80 proc. respondentów. Ta struktura, pokazująca demograficzno-organizacyjny obraz współczesnej adwokatury, musiała zostać odzwierciedlona w wynikach ankiety, które należy potraktować jak postulaty pod adresem odpowiednio ustawodawcy i władz samorządu zawodowego.

 

Adwokaci chcieliby zatem więcej swobody w wykonywaniu swojej profesji. Odmłodzona otwarciem przed 10 laty palestra czuje się skrępowana wymogami prawa i etyki utrudniającymi działanie na rynku usług prawniczych, na którym jest coraz ciaśniej i coraz trudniej o klientów. W dodatku część ograniczeń jest przez bardziej śmiałych prawników bezkarnie omijana, zwłaszcza w Internecie. Inne zaś są niemal powszechnie uważane za archaiczne pozostałości po realiach sprzed transformacji systemowej.

 

Większość mówi nie fuzji z radcami

 

Na wstępie zapytano o połączenie adwokatury z samorządem radców prawnych. Przeciwnikami fuzji jest prawie dwie trzecie ankietowanych (65 proc.), co czwarty (28 proc.) był za tym, by takie posunięcie rozważyć. Pytani o powody niezgody, przeciwnicy połączenia samorządów wskazywali kolejno na: różnice w ich prawno-ustrojowej pozycji (37 proc.), odmienność historii i tradycji (32 proc.). Na trzecim miejscu jako przeszkoda była wskazywana różnica w zasadach etyki zawodowej (16 proc.). Podnoszono także kwestię słabszego przygotowanie do wykonywania zawodu podczas aplikacji (7 proc.).

 

Motywem, jaki stoi za niechęcią adwokatów do fuzji, może być także obawa przed „rozpuszczeniem się" mniejszej grupy zawodowej w większej. Przy przyjęciu dla połączonych prawników jednolitego tytułu „adwokat" mogłoby to skutkować szkodliwym z punktu widzenia pozycji rynkowej dzisiejszych członków palestry rozmnożeniem jego nosicieli.

 

Będący w mniejszości zwolennicy połączenia adwokatury z samorządem radcowskim uważają właśnie, że powinna się ona odbyć w formie unifikacji obu korporacji i uznania radców prawnych za adwokatów (61 proc.). Tylko co czwarty z nich (23 proc.) opowiedział się za fuzją wyłącznie z radcami nie pozostającymi w stosunku pracy, którzy staliby się adwokatami.

 

Jeśli chodzi o pytania zawierające inne odniesienia do „bratnich prawników", to prawie połowa (45 proc. ) opowiedziała się za tym, aby samorząd adwokacki przeciwdziałał potencjalnemu odpływowi adwokatów do samorządu radcowskiego. Przeciwnikami takich działań było jednak ciut więcej - 47 proc. ankietowanych. Wydaje się, że ci drudzy stawiają na elitarność własnej grupy, nie obawiając się wzrostu przewagi liczebnej konkurentów na rynku.

 

Z kolei jednak dużo więcej, bo aż trzy czwarte ankietowanych uważa, że adwokatura nie powinna walczyć o wzrost liczebności adwokatów w sytuacji, gdy rosnąć będzie liczba radców, za czym opowiedziało się 14 proc. To wygląda na racjonalny pogląd pasujący do, wyrażanego przez większość 58 proc. badanych, zdania, że adwokatura powinna starać się o zmianę kryteriów naboru na aplikację adwokacką na takie same, jakie obowiązują przy naborze na aplikację sądową. Obowiązuje tam ustalona liczba miejsc (zasada numerus clausus). Przeciwnych zaostrzeniu dostępu do aplikacji było 28 proc. respondentów, zapewne byli to ci, którzy lepiej pamiętają, jak trudno było dostać się do palestry jeszcze ponad 10 lat temu.

 

Inne pytanie dotyczyło innego zawodu prawniczego, a mianowicie kwestii sędziego jako „korony zawodów prawniczych" - zapytano, czy adwokatura powinna promować zmianę sposobu uzyskiwania godności sędziego poprzez likwidację aplikacji sędziowskiej i zastąpienie jej modelem opartym na aplikacji adwokackiej, radcowskiej, prokuratorskiej i notarialnej wraz z określeniem niezbędnego okresu wykonywania tych zawodów w praktyce. Było za tym 67 proc. ankietowanych, przeciw - 24 proc. Zwolennicy wyrazili w ten sposób brak aprobaty dla działania szkoły sędziów, czy raczej dla jej efektów, opowiadając się za większym otwarciem służby sędziowskiej dla przedstawicieli innych profesji prawniczych.

 

Adwokat na etacie? Skoro radca może...

 

Bardzo duża większość, bo aż 70 proc. ankietowanych, uważa, że trzeba rozważyć rezygnację zakazu zatrudniania adwokatów na podstawie umowy o pracę. Widzą przewagę, jaką mają na tym polu radcowie. Przeciwnych temu jest 27 proc. - to ci, którym do zawodowego powodzenia nie jest potrzebny etat, a jego brak należy, ich zdaniem, do imponderabiliów profesji niezależnego prawnika.

 

Dwie trzecie ankietowanych (67 proc., w tym 35 proc. opowiada się za tym zdecydowanie) uważa, że powinno się złagodzić zasady etyki odnoszące się do udziału adwokatów w reklamie i promocji. Co czwarty (24 proc.) nie chce w tej kwestii żadnych zmian, a tylko 6 proc. domaga się zaostrzenia kursu. Kodeks etyki zawodowej zabrania członkom palestry korzystania z reklamy usług adwokackich.

 

Więcej czytaj na Polskiprawnik.pl»


Data: 17.09.2015 08:44
Autor/Źródło: Polskiprawnik.pl
Kategoria: Zarządzanie, Wydarzenia branżowe
Słowa kluczowe: sondaż wśród adwokatów i aplikantów, prawnik, możliwość korzystania z reklamy, reklama usług prawniczych
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.