Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Klient kancelarii RKKW górą w sporze o znany znak towarowy

W jednej ze spraw kancelaria RKKW reprezentuje klienta, który przed Sądem Okręgowym w Warszawie dochodzi roszczeń związanych z naruszeniem praw do znaku towarowego z uwagi na używanie przez swojego konkurenta w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego dla identycznych towarów. Obok roszczenia o zaniechanie używania w obrocie spornego oznaczenia, klient dochodzi również roszczenia o publikację orzeczenia (tytułem usunięcia skutków naruszenia), a także roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Klient kancelarii RKKW górą w sporze o znany znak towarowy

Na wniosek kancelarii złożony w toku procesu, sąd zobowiązał drugą stronę do udzielenia - w terminie 21 dni od wydania postanowienia - informacji na temat ilości produktów wprowadzonych do obrotu pod spornym oznaczeniem, a także na temat wysokości cen uiszczonych przez kontrahentów za te produkty w okresie od ich wprowadzania do obrotu (postanowienia z dn. 28 stycznia 2015 r., sygn. akt: XXII Gzt 60/14). Uzyskanie tych informacji pozwoli klientowi kancelarii sprecyzować wysokość roszczenia pieniężnego o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

 

Rozstrzygnięcie to jest przejawem realizacji tzw. prawa do informacji, uregulowanego w art. 2861 ustawy - prawo własności przemysłowej. Pozwala ono uprawnionemu żądać przekazania przez naruszyciela informacji potrzebnych do ustalenia przychodu osiągniętego przez naruszyciela w związku ze sprzedażą towarów naruszających prawa do znaku. Warunkiem jego uwzględnienia jest bardzo wysoki stopień uprawdopodobnienia naruszenia praw do znaku towarowego.

 

„Roszczenie informacyjne jest bardzo pomocnym narzędziem, które pozwala uprawnionym ze znaków towarowych na skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych, związanych z naruszeniem. Pomimo wątpliwości doktrynalnych co do znaczenia oraz istoty, roszczenie to coraz sprawniej funkcjonuje w praktyce sądowej" - wskazuje mec. Aneta Pankowska, partner w kancelarii RKKW oraz pełnomocnik powoda w tym sporze.

 

Więcej czytaj na Polskiprawnik.pl


® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.