Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską

Wyłoniono laureata konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską

Członkowie Komisji Konkursowej zapoznali się i  ocenili nadesłane prace magisterskie według kryteriów wynikających z założeń konkursu opublikowanych w Regulaminie III edycji konkursu. Prace zgłoszone do konkursu zostały ocenione pod względem ich jakości merytorycznej oraz nowatorskiego i twórczego charakteru pracy. Laureat konkursu został wyłoniony w drodze głosowania.Komisja postanowiła przyznać główną nagrodę w Konkursie o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską Pani Agnieszce Łopatce za pracę nt. „Świadczenie pomocy prawnej w formie spółki kapitałowej”.

W uzasadnieniu swojej decyzji Komisja Konkursowa stwierdziła, że wyróżniona praca poświęcona jest bardzo interesującej, a zarazem złożonej problematyce. Autorka pracy słusznie dostrzegła, że w dobie dynamicznych zmian zachodzących na rynku usług prawniczych, świadczenie pomocy w formie spółki kapitałowej staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym nie tylko w Europie, ale i na świecie. Komparatystyczne ujęcie problemu pozwala dokładnie zobrazować istotę tematu pracy oraz naświetlić zasadnicze kwestie. Reasumując, praca zawiera szerokie omówienie specyfiki świadczenia pomocy prawnej w formie spółek kapitałowych. Szczególnie ważny, przy ocenie nagrodzonej pracy, stał się argument aktualności tematu przyjętego przez Autorkę na tle dyskusji wewnątrz środowisk prawniczych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Konkursu (załącznik do uchwały Nr 52/VIII/2011 Prezydium KRRP z dnia 21 lipca 2011 r.)   laureatce Konkursu przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł brutto.


Konkurs
objęty jest patronatem prasowym dziennika „Rzeczpospolita”.


Data: 06.01.2012 00:00
Autor/Źródło: Krajowa Rada Radców Prawnych
Kategoria: Ludzie
Słowa kluczowe: konkurs na najlepszą pracę magisterską, praca magisterska, konkurs, Nagroda Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, nagroda pieniężna
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.