Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Jak obliczyć składki na mały ZUS?

Mały ZUS to ulga dla przedsiębiorców, których przychód za ubiegły rok nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (63 tys. zł za rok 2018). jak obliczyć zmienijszoną składkę na ubezpieczenie społeczne?

Jak obliczyć składki na mały ZUS?

Przeciętny miesięczny przychód za ubiegły rok

 

Zanim ustalisz wysokość składek, musisz obliczyć przeciętny, miesięczny przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok. Obliczasz go następująco: podziel roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku (możesz go wziąć np. z deklaracji podatkowej) przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku a następnie pomnóż przez 30.

 

Wzór:
(przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok/liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w ub. roku ) x 30

 

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

 

Obliczenie najniższej podstawy do wyliczenia składek

 

Podstawę wymiaru składek obliczasz następująco: pomnóż przeciętny miesięczny przychód (wynik kroku 1) przez specjalny współczynnik (będzie on ogłaszany każdego roku w „Monitorze Polskim”).  Uwaga! Współczynnik na 2019 rok wynosi 0,5083.

 

Wzór na obliczanie najniższej podstawy wymiaru:
przeciętny miesięczny przychód x współczynnik z Monitora Polskiego

 

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

 

 

Minimalna i maksymalna wysokość najniższej podstawy wymiaru składek przy „małym ZUS”

 

Jeśli wyliczyłeś najniższą podstawę wymiaru składek, musisz sprawdzić, czy mieści się ona w minimalnych i maksymalnych progach. Podstawa nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli tyle, ile wynosi podstawa dla obecnych przedsiębiorców na „pełnym ZUS”) i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli tyle, ile wynosi najniższa podstawa dla preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne).

 

W 2019 roku podstawa wymiaru składek przy „małym ZUS” nie może być:

  • wyższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
  • niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.)

 

Czyli, nawet gdy wyliczona w kroku 2 podstawa będzie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, to twoja najniższa podstawa wymiaru składek będzie równa 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

Najniższą podstawę wymiaru składek ustalasz raz w roku kalendarzowym – w styczniu lub w pierwszym miesiącu, gdy rozpoczynasz lub wznawiasz prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

 

Wskazanie  podstawy do wyliczania składek

 

W poszczególnych miesiącach możesz zadeklarować jako podstawę wymiaru składek kwotę wyższą, niż najniższa podstawa wymiaru składek.


Obliczenie składki

 

Jeśli ustaliłeś podstawę, możesz obliczyć składki na „mały ZUS”. Jeśli podstawa wyniesie np. 1000 zł to:

  • składka emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 195,20 zł
  • składka rentowa (8,00% podstawy) wyniesie 80 zł
  • składka  chorobowa dobrowolna (2,45% podstawy) wyniesie 24,50 zł
  • składka wypadkowa (1,67% podstawy) wyniesie 16,70 zł

 

Dodatkowo musisz opłacić składkę zdrowotną obliczoną od podstawy wymiaru obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorców.
 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Finansów
 


® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.