Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Zmiany w prawie zakładają powstanie nowego typu uczelni

Rozwiązania stosowane obecnie w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej posłużą za wzór kształcenia kolejnych kadr. Powstanie bowiem uczelnia nowego typu. Pytanie, jaka? I jak będzie wyglądać kształcenie według nowego modelu?

Zmiany w prawie zakładają powstanie nowego typu uczelni

Nowa uczelnia

 

Zmiana ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw zakłada utworzenie uczelni Służby Więziennej. Nowa uczelnia będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa, zarówno w ramach studiów wyższych dla kandydatów do Służby Więziennej, jak również przyszłych kandydatów na oficerów Służby Więziennej. Kształcenie i prowadzenie badań naukowych będzie realizowane w obszarach nauk: prawnych i społecznych (nauki o bezpieczeństwie, pedagogika, psychologia i socjologia), odpowiadających potrzebom penitencjarnym i resocjalizacyjnym realizowanym przez Służbę Więzienną.

 

Rodzaje studiów

 

W uczelni mają być prowadzone stacjonarne studia I i II stopnia (w tym dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej) oraz studia podyplomowe (w pierwszych trzech latach działalności uczelni będą realizowane tylko studia I stopnia).

 

Utworzenie uczelni wyższej, funkcjonującej na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nowy, skoszarowany model kształcenia

 

Utworzenie uczelni wyższej, funkcjonującej na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, i będącej jednocześnie jednostką organizacyjną Służby Więziennej, ma – według projektodawców - umożliwić realizację studiów w połączeniu z intensywnym wykorzystaniem praktyk i staży w jednostkach podstawowych Służby Więziennej. W powiązaniu z utworzeniem uczelni wyższej Służby Więziennej wprowadzony zostanie także nowy, skoszarowany system szkolenia realizowany w ramach służby kandydackiej. Przewidziano pełnienie służby przez kandydatów, jako słuchaczy uczelni Służby Więziennej, którzy będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

 

 

Nowy model naboru do Służby Więziennej

 

Zmieni się również model naboru do Służby Więziennej: z rozproszonego na scentralizowany, z jasnymi i przejrzystymi kryteriami oraz rankingiem, na podstawie którego kandydaci sami wybiorą jednostkę do pełnienia służby. Zgodnie z propozycją, naboru nie będzie przeprowadzał już kierownik jednostki, w której występuje wakat na danym stanowisku. Nowe przepisy zakładają, że nabór będzie przeprowadzał przede wszystkim dyrektor generalny Służby Więziennej lub dyrektor okręgowy Służby Więziennej. Wprowadzone zostaną także zasady publikacji informacji dotyczących naboru, precyzyjne kryteria oraz ranking kandydatów. Dzięki temu ma zostać zagwarantowana możliwość wyboru miejsca pełnienia służby na podstawie ogólnej listy wakatów. Proponowane zmiany obejmują również określenie wymogów dotyczących wykształcenia i zasad awansu na stanowiskach w poszczególnych korpusach oraz obowiązku złożenia zewnętrznego egzaminu na stopień, po ukończeniu szkolenia zawodowego. Dopiero zdanie odrębnego egzaminu będzie podstawą do nadania stopnia.

 

Wejście w życie zmian

 

Zaproponowano, aby ustawa zaczęła obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który wejdzie w życie 1 sierpnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw wraz  uzasadnieniem.


Data: 21.12.2017 10:00
Autor/Źródło: Zespół portalu sPrawnik.pl
Kategoria: Prawo, Szkolenia
Słowa kluczowe: studia, prawo karne wykonawcze, Służba Więzienna, policja
® 2011 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.