Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Jakie zmiany czekają kierowców od 30 października?

Od 30 października 2017 r. mają zacząć obwiązywać nowe przepisy dotyczące CEP. Ma to stanowić efekt działań naprawczych, podjętych wobec sytemu CEPiK 2.0. System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest bowiem jednym z najczęściej używanych przez obywateli systemów informatycznych, służących przede wszystkim kierowcom.

Jakie zmiany czekają kierowców od 30 października?

Zmiany w opłatach za badanie techniczne

 

W nowych regulacjach założono, że od 30 października 2017 r. za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Przewidziano jednak wyjątek od tych przepisów, wprowadzając regulację, która umożliwi wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.  W uzasadnieniu zmian wskazuje się, że rozwiązanie to ułatwi działalność przedsiębiorcom, np. zarządzającym flotą samochodową.

 

Zmiany istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów

 

Nowe przepisy doprecyzowują i zwiększają zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zdecydowano, że do CEP będą trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy zabezpieczeniu majątkowym. Informacje takie są istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów, którzy mogą się z nich dowiedzieć o ograniczonym prawie właściciela do dysponowania własnym autem.

 

Rozszerzenie uprawnień Straży Granicznej

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przewidzuje również możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną (SG) dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta. W rezultacie SG będzie przekazywać do CEP informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych oraz pozwoleniach czasowych. Dla porównania należy podać, że obecnie funkcjonariuszom SG przysługują niemal wszystkie uprawnienia Policji z obszaru kontroli ruchu drogowego, z wyjątkiem prawa do zatrzymywania dokumentów (oprócz Policji, dowody rejestracyjne mogą zatrzymywać – w szczególnych przypadkach – żołnierze Żandarmerii Wojskowej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego).

 

 

Inne zmiany

 

Przewidziano też zmiany, które spowodują wyeliminowanie barier prawnych przy udostępnianiu danych z CEK i CEP na portalu dane publiczne.gov.pl i w dalszym ich wykorzystywaniu przez każdego zainteresowanego. Za pośrednictwem interfejsu programistycznego API, dostęp do danych z CEK i CEP ma następować w drodze teletransmisji w sposób zautomatyzowany – bez konieczności składania wniosku przez zainteresowanego. Dane udostępniane za pośrednictwem API będzie można uzyskać bezpłatnie, i to zarówno do wykorzystania komercyjnego, jak i niekomercyjnego. Firmy, na podstawie udostępnionych danych, będą mogły stworzyć nowe produkty lub proponować inteligentne usługi biznesowe (chodzi o przedsiębiorców działających na rynku motoryzacyjnym, ubezpieczeniowym i ochrony środowiska).

 

Szersze udostępnianie danych umożliwi uruchomienie w 2017 r. i 2018 r. kolejnych usług dla obywateli. Nowa usługa „Mój pojazd”, która ma ruszyć z końcem 2017 r., pozwoli właścicielom aut w Polsce na sprawdzenie online wszystkich danych (zgromadzonych w CEP) o ich własnym pojeździe.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.


Data: 10.07.2017 08:00
Autor/Źródło: Szok Natalia
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: prawo o ruchu drogowym, CEPiK 2.0., CEP, System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Centralna Ewidencja Pojazdów
® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.