Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Płaca minimalna w górę, czyli ile zarobimy w 2018 roku?

Jedną z obowiązujących w prawie pracy zasad jest zasada godziwego wynagrodzenia. Jej realizacja następuje między innymi poprzez wprowadzenie tzw. płacy minimalnej, której wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ile wzrosną nasze zarobki w 2018 roku?

Płaca minimalna w górę, czyli ile zarobimy w 2018 roku?

2100 zł za miesiąc i 13,70 zł za godzinę pracy

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej do 15 września każdego roku  Zasadą określoną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest, że wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku zarobimy 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł.

 

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

 

 

Wypłata niższego niż minimalne wynagrodzenia to naruszenie praw pracowniczych

 

Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

 

Skorzystają także osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych

 

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie.

 

Źródło:

 

Rozporządzenie RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.


 


® 2011 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.