Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Więcej związków sportowych będzie mogło uzyskać status polskiego związku sportowego

Polski Związek Sportowy tworzony jest w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Po zmianie przepisów jego powstanie będzie łatwiejsze.

Więcej związków sportowych będzie mogło uzyskać status polskiego związku sportowego

Procedura utworzenia Polskiego Związku Sportowego

 

Wniosek o zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego musi zawierać następujące dokumenty:

  • projekt statutu polskiego związku sportowego;
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • szczegółowy opis sportu, w którym będzie organizowane i prowadzone współzawodnictwo, dodatkowo należy dołączyć dokładną informację o warunkach jego uprawiania oraz o regułach i systemie współzawodnictwa;
  • zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

 

A zatem, obecnie, do wniosku o zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, składanego do ministra sportu i turystyki, należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub innej międzynarodowej federacji sportowej, uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Istnieje jednak znaczna grupa dobrze zorganizowanych związków sportowych, prowadzących działalność przede wszystkim w sportach nieolimpijskich (nie występujących w programie igrzysk olimpijskich), które nie należą do międzynarodowych federacji sportowych uznanych przez MKOl, i w związku z tym nie mogą uzyskać statusu polskiego związku sportowego. W projektowanych przepisach zaproponowano rozwiązanie tego problemu.

 

 

 

Utworzenie polskiego związku sportowego na nowych zasadach

 

Podmiot ubiegający się o zgodę ministra sportu i turystyki na utworzenie polskiego związku sportowego będzie mógł dołączyć do stosownego wniosku zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej – niekoniecznie uznanej przez MKOl – ujętej w wykazie dołączonym do rozporządzenia wydanego przez ministra. Minister tworząc wykaz będzie brał pod uwagę w szczególności popularność danego sportu (np. liczbę transmisji telewizyjnych, relacji prasowych i przekazów internetowych) oraz poziom jego rozwoju (np. dostępność do materiałów szkoleniowych, uczestnictwo szkoleniowców w konferencjach i kursach doszkalających na poziomie światowym i regionalnym), a także udział w systemie walki z dopingiem w sporcie (np. rozpowszechnianie idei walki z dopingiem, tworzenie warunków do przeprowadzania kontroli antydopingowych, a w szczególności nakładania sankcji za próby unikania kontroli). Ponadto, zobowiązano ministra sportu i turystyki do wykreślenia z prowadzonego przez siebie wykazu międzynarodowej federacji sportowej, w sytuacji gdy MKOl oficjalnie uzna inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestanie spełniać określone warunki (tzw. zasada prymatu uznania przez MKOl).

 

Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Źródło:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie.
 


Data: 22.04.2019 11:57
Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo
Słowa kluczowe: ustawa o sporcie, Procedura utworzenia Polskiego Związku Sportowego, Utworzenie polskiego związku sportowego na nowych zasadach, sport, klub sportowy
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.