Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

SONDA

Czy udzielasz porad prawnych pro bono?

Idą kolejne zmiany w kontroli technicznej pojazdów

Nowe przepisy, które niebawem mają wejść w życie dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii Europejskiej. Czy proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska?

Idą kolejne zmiany w kontroli technicznej pojazdów

Kogo obejmą zmiany przepisów?

 

Unijna dyrektywa dotyczy:

  • pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą;
  • pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
  • przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
  • ciągników kołowych, użytkowanych głównie na drogach publicznych, przeznaczonych do komercyjnego drogowego transportu towarów, których maksymalna prędkość przekracza 40 km/h.


 

Zmiany w zakresie kontroli technicznej pojazdów

 

Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania szczegółowych, drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych.


 

 

Mobilne stacje kontroli drogowej

 

Wykorzystanie mobilnych stacji skraca czas kontroli i zmniejsza, ponoszone przez  przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, koszty z nią związane. Kontrola drogowa umożliwia także wnikliwą ocenę poszczególnych układów pojazdu, m.in. hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia.

 

Obowiązek posiadania protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej

 

Projekt wprowadza także obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej. Rozszerzono również stosowanie systemu oceny ryzyka (dotyczącego m.in. liczby usterek wykrytych w pojazdach) oraz wprowadzono obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów (zgodnie z dyrektywą) w każdym roku obejmowały co najmniej 5 proc. łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

 

Skoordynowany system drogowej kontroli technicznej

 

Zgodnie z projektem, między państwami Unii Europejskiej możliwa będzie wymiana informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu. Nowe przepisy umożliwią też współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami kontroli innych państw członkowskich, jeśli chodzi o skoordynowane drogowe kontrole techniczne. Działania te przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.


Wejście w życie nowych przepisów

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Źródło:
projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

 


® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.