Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

Wspólność ustawowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Data: 2006-10-04
Autor: Zespół serwisu LegalNews24.pl
Synonimy: majątek wspólny, majątek małżeński,
Słowa kluczowe: zniesienie współwłasności, ustrój majątkowy, ustroj małżeński, wspólność majątkowa, wspólność ustawowa, ustrój ustawowy majątkowy, ustroje małżeńskie majątkowe
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.