Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

Nienależyte wykonanie umowy

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

Data: 2006-10-13
Autor: Zespół serwisu LegalNews24.pl
Synonimy: szkoda, niewykonanie umowy, delikt
Słowa kluczowe: nienależyte wykonanie umowy, umowa, niewykonanie umowy, wykonanie umowy, skutki niewykonania umowy
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.