Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

Błąd

W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Data: 2006-11-04
Autor: Zespół serwisu LegalNews24.pl
Synonimy: wady oświadczenia woli
Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli, oświadczenie woli, pozorność, groźba, wady oswiadczenia woli, podstęp, nieważność, względna, bezwzględna, uchylenie się od skutków, błąd istotny, brak świadomości, brak swobody
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.