Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Kwota rocznych kosztów działalności domu lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikająca z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu lub placówce.

Art. 6 pkt. 15 ustawy o pomocy społecznej


 

Data: 2011-09-14
Autor: Zespół serwisu LegalNews24.pl
Synonimy: koszt utrzymania
Słowa kluczowe: Średni miesięczny koszt utrzymania, pomoc społeczna, opieka społeczna, zasiłek, świadczenia pomocy społecznej
® 2011 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.