Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś
umowy / wzory pism Definicje

Wybierz pierwszą literę definicji     A    B    C    D    E    F    G    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ś

    PA    PE    PO    PR    PU


PA

Pas drogowy

PE

Pełnoletni

PO

Podmiot zajmujący się recyklingiem
Podstawy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej
Podstęp
Pojazd nienormatywny
Pokrewieństwo
Polecenie
Pomieszczenie tymczasowe
Poręczenie
Posiadacz samoistny i zależny
Postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej
Potrącenie
Powaga rzeczy osądzonej
Powaga rzeczy osądzonej
Powierzchnia użytkowa lokalu
Powinowactwo
Powództwo opozycyjne
Powództwo wstrzymujące
Powszechna taksacja nieruchomości
Pozbawienie praw publicznych
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Pozorność
Pozostałości pestycydów
Pozwolenie na budowę
Pożytki prawa
Pożytki rzeczy

PR

Praca socjalna
Pracodawca
Pracownik
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Prawo odstąpienia
Prawo pierwokupu
Prawo zatrzymania rzeczy
Prawo żywnościowe
Prekluzja dowodowa w sprawie gospodarczej
Preparat aromatyczny
Preparat do dalszego żywienia niemowląt
Preparat do początkowego żywienia niemowląt
Produkcja pierwotna
Produkcja środków spożywczych
Produkt niebezpieczny
Prokura
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Przebudowa
Przebudowa drogi
Przeciwegzekucyjne powództwo
Przedawnienie karalności (ścigania)
Przedawnienie roszczenia
Przedawnienie wykonania kary
Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego
Przedsiębiorstwo
Przejęcie długu
Przekaz
Przelew
Przepust
Przerwanie biegu przedawnienia
Przetwórca
Przynależność
Przypozwanie
Przyrzeczenie publiczne
Przysposabiający
Przysposobiony

PU

Publiczny zasób mieszkaniowy
 
® 2011 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.