Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl 
 

VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015

Przyjęta formuła oraz grono prelegentów gwarantują rzetelną naukową dyskusję na najwyższym poziomie. Dyskusję, w której nie może nie uczestniczyć każdy, kto choćby okazjonalnie zajmować się będzie szeroko rozumianą restrukturyzacją przedsiębiorstw, bowiem to jedyne tej rangi wydarzenie organizowane jeszcze przed stosowaniem uchwalonych przepisów.

 

Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz Ministerstwo Gospodarki.
Szczegóły dotyczące Kongresu INSO 2015 (program, rejestracja) znajdą Państwo na stronie internetowej: inso.allerhand.pl

Serwisprawa.pl objął Kongres patronatem medialnym.

 

 

Nowa Ustawa wprowadza poważne zmiany do polskiego porządku prawnego: m.in. cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Zaletą nowych regulacji jest znaczne zwiększenie wpływu wierzycieli na bieg postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciele są głównymi beneficjentami tego postępowania, a po nowelizacji będą mieli wpływ na wybór osoby nadzorcy sądowego lub zarządcy, na sposób zarządzania restrukturyzowanym przedsiębiorstwem, na treść propozycji układowych itd. Nowelizacja przewiduje również istotne zmiany w Prawie upadłościowym. Postępowanie upadłościowe zostanie uproszczone m.in. przez uproszczenie postępowania związanego z rozpoznawaniem sprzeciwów od listy wierzytelności. Zostaną wprowadzone instrumenty zmierzające do zapewnienia sprawnego i szybkiego prowadzenia postępowań upadłościowych, np. liczne terminy instrukcyjne dla organów postępowania, zmiany w zakresie wynagrodzenia syndyka motywujące do szybkiego i sprawnego prowadzenia postępowania, zmiany w zakresie funkcjonowania rady wierzycieli. Nową instytucją będzie tzw. przygotowana likwidacja.

 

Dodatkowo ustawa zmienia regulacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące wpływu ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na bieg postępowań cywilnych.Autor: Instytut Allerhanda


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl