Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl 
 

Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie-Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM

7 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona tematowi ochrony dóbr osobistych naruszonych w Internecie. Poznajmy szczegółowy program tego wydarzenia.

Panele eksperckie

 

W ramach dwóch paneli eksperckich poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Strony internetowe jako prasa, radio lub telewizja w świetle ochrony dóbr osobistych
 2. Przeprosiny w Internecie - analiza orzecznictwa sądowego
 3. Przeprosiny w Internecie - analiza orzecznictwa sądowego
 4. Postępowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom o nieustalonej tożsamości – konieczność czy superfluum ustawowe
 5. Fake news a naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej
 6. Postępowanie dowodowe i dowody elektroniczne w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych w Internecie
 7. Internetowy fejm jako dobro osobiste?
 8. Prawo właściwe dla ochrony dóbr osobistych w Internecie


Panel studencko – doktorancki

 

W ramach panelu studencko – doktoranckiego poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

 1. Udzielenie zabezpieczenia roszczenia jako sposób tymczasowej ochrony dóbr osobistych w Internecie
 2. Dowodzenie brzmienia treści usuniętych z portali społecznościowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
 3. Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a prawna odpowiedzialność administratorów stron w świetle polskich regulacji prawnych i orzecznictwa sądów krajowych
 4. Prawo do bycia zapomnianym a ochrona dóbr osobistych w Internecie
 5. Prawo do bycia zapomnianym jako szczególny instrument ochrony prawa do prywatności w Internecie
 6. Pośrednie naruszenie sfery prawnie chronionej w Internecie
 7. Właściwość miejscowa sądu w sprawach powództw o ochronę dóbr osobistych naruszonych w Internecie
 8. Parental trolling - analiza zagadnienia na tle ochrony dóbr osobistych dziecka
 9. Internetowa wypowiedź „na gorąco” - okoliczność łagodząca czy zaostrzająca ewentualną odpowiedzialność prawną
 10. Naruszenie prawa do wizerunku w Internecie przez podmiot stosujący tzw. głębokie odesłania (deep links)
 11. Pod spódnicą tajemnica? Czyli kilka słów o upskirtingu
 12. Telemedycyna a ochrona dóbr osobistych zdrowia i prywatności
 13. Granice dozwolonej krytyki pracodawcy w Internecie
 14. Pozew za bezbek – memy a odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 15. Ocena usług świadczonych przez profesjonalistów a naruszenie dóbr osobistych w Internecie
 16. Gry komputerowe jako źródło naruszenia dóbr osobistych

 

 

 

 

Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie odbędzie się 7 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (al. Niepodległości 53). Teoretycy i praktycy prawa z całej Polski będą rozważali prawne aspekty ochrony dóbr osobistych w Internecie, możliwych sposobów i środków tejże ochrony, a wreszcie środków najefektywniejszych, najściślej i najpełniej chroniących jednostkę. Zapraszamy do zapisania się na konferencję w ramach uczestnictwa biernego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS_ZNP8M73Ut1WlJDmuRfCcGg2RMeLWPoc7tevLK7_Ruuhaw/viewform?fbclid=IwAR0hyxhzrA1RDGxF58mznYZidJ0hEjkbR_Y5O_BAdDSx2XexuYp3NNRT8cM

 

 

Każda zapisana osoba otrzyma certyfikatu potwierdzający uczestnictwo.
  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl