Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl 
 

Obywatele mogą zgłaszać propozycje zmian w PIT, CIT i VAT

Ministerstwo Finansów przekonuje, że chce usprawnić polski system podatkowy. Inspiracji szuka u Obywateli. Stąd powstała inicjatywa Glos podatnika, która ma zachęcić Polaków do zgłaszania opinii i pomysłów na zwiększenie efektywności i dostosowania narzędzi fiskalnych do potrzeb życiowych i biznesowych. Na pierwszy ogień idą podatki PIT, CIT i VAT.

Głos podatnika

 

Aplikacja Głos podatnika będzie dostępna na stronach podatki.gov.pl i twojglos.gov.pl. Jest to przystępne narzędzie do komunikacji z administracją skarbową. Ministerstwo Finansów liczy, że stanie się  on symbolem zmiany w relacjach między obywatelami i administracją. Głos podatnika  ma być też cennym źródłem informacji, zgodnie z zasadą, że to klient wie najlepiej, czego mu potrzeba. Jednocześnie dzięki temu narzędziu resort finansów będzie mógł otrzymywać komentarze i uwagi również do swoich propozycji.

 

 

 

Ministerstwo Finansów czeka na pomysły i opinie

 

Ministerstwo Finansów liczy na propozycje nowych rozwiązań, na początku w zakresie podatków PIT, CIT i VAT, w tym ich upraszczania i uszczelniania czy dostosowania prawa podatkowego do zmieniających się wyzwań i technologii. W kolejnym etapie pojawią się również inne tematy.  Resort finansów ma nadzieję na twórcze pomysły i opinie, które mają usprawnić polski system podatkowy, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli. Powołani eksperci zajmą się wstępną analizą zgłaszanych propozycji. W  przypadku gdy sygnalizowany problem zostanie oceniony jako istotny, a jego rozwiązanie możliwe do wprowadzenia w obecnych warunkach, pomysł będzie mieć szansę na realizację.

 

Źródło:
Oficjalna strona Ministerstwa Finansów.
  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl