Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl 
 

Przedawnienie karalności (ścigania)

Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
  1. 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  2. 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  3. 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  4. 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  5. 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
W ww. wypadkach, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. Art. 101 kodeksu karnego
Jeżeli w okresie przewidzianym dla przedawnienia karalności wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (np. w przypadku zabójstwa do 30 lat przedawnienia doliczamy bądź nie lat 10, w zależności czy wszczęto w tej sprawie postępowanie przeciwko tej osobie lub 5 gdy wszczęto jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie). Art. 102 kodeksu karnego

Autor: Zespół LegalNews24.pl (legalnews24.pl)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://legalnews24.pl